Posebna pažnja posvećena je perspektivi i
korištenju uglja, razvoju novih tehnologija, tržištu
električne energije, prenosnim mrežama…
Na 13. Savjetovanju Bosanskohercegovačkog odbora Međunarodnog
vijeća za velike električne sustave (BHK CIGRE) ovoga tjedna u Neumu,
koje je okupilo oko 500 znanstvenih i stručnih djelatnika iz zemlje i
inostranstva, moglo se čuti mnogo optimističkih prognoza energetske
budućnosti BiH.
Taj stručni skup, održan od 17. do 21. rujna, ponudio je uvid u trenutno
stanje elektroenergetskog sektora u BiH, ukazano je na postojeće
probleme i predložena određena rješenja i budući pravci djelovanja.
Predstavljeno je 158 referata, te upriličene brojne prezentacije svjetskih
kompanija, a savjetovanje je završeno sastancima 16 studijskih komiteta.
Posebna pažnja posvećena je perspektivi i korištenju uglja, razvoju novih
tehnologija, tržištu električne energije, prenosnim mrežama i drugo.
Također, iznesene su nove tehničke, ekološke i ekonomske pretpostavkeza korištenje obnovljivih izvora energije i pri tom istaknuto da na tom
polju elektroprivrede i investitori moraju raditi više i brže.
Tražen je i odgovor koliko postojeći elektroenergetski sustav može
apsorbirati novoproizvedene energije iz solarnih panela, vjetroelektrana,
malih hidrocentrala, elektrana na bazi biomase, rečeno je Feni u BHK
CIGRE.
Tijekom posljednjeg dana savjetovanja veliko zanimanje pobudio je rad
studijskog odbora ”Distributivni sustavii male elektrane“ čemu su bila
posvećena 23 referata što je najviše u odnosu na ostale odbore.
Smjernice za budućnost u formi sinteze energetske strategije BiH dao je
Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog odbora CIGRE.
Osnovna strategija, prema njegovom mišljenju, treba biti očuvanje
izvozne pozicije energije bar u mjeri u kojoj je BiH uvoznik nafte i
prirodnog plina.
Tijekom savjetovanja održana je i redovna skupština
Bosanskohercegovačkog odbora CIGRE i tom prilikom usvojen plan rada
do 2019. godine. Istaknuto je da je ovo strukovno udruženje veoma
ojačalo, nanovo se armiralo
i unaprijedilo suradnju sa nacionalnim
odborima CIGRE i nekim kompanijama u regiji.

Komentari

komentara