U Kantonu Sarajevo do danas su postavljene 474 blokade na točkove automobila, koji su zatečeni na parkinzima bez istaknute parking karte, čiji korisnik nije izvršio plaćanje putem SMS-a ili koristi parking kartu koja ne odgovora zoni parkiranja, kao i na točkove vozila koja svojom pozicijom zauzimaju više od jednog mjesta – podaci su KJKP “Rad”.

Riječ je o implementaciji Uredbe o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo, koja je počela od 18. novembra 2016. godine, a donesena je kao predmjera kako se ne bi aktivirala Pauk služba.

Glasnogovornik KJKP “Rad” Mirza Ramić kazao je za Fenu da se poboljšao stepen naplate parking usluga jer su se smanjile zloupotrebe.

– Predmjera blokade za točkove je donesena isključivo da bi se spriječile zloupotrebe parking prostora. Prvenstveno se izdaju upozorenja, provjera se da li je korisnik platio putem SMS-a i tek nakon toga se poziva ekipa da bi izvršila postavljanje blokade na točkove – precizirao je Ramić, dodajući da je aktivna jedna ekipa koja vrši postavljanje i skidanje blokada na i sa točkova.

Pojašnjava da svi redari na parkinzima koji vrše kontrolu obavještavaju ekipu zaduženu za postavljanje i skidanje blokada, kada se ispune uslovi vrši se postavljanje blokade na točkove, zatim doplatnog naloga na vjetrobransko staklo te obavijesti na vozačeva vrata da je onemogućeno kretanje vozila, s upustvom o postupanju ukoliko dođe do takve situacije.

KJKP “Rad” trenutno ima 20 blokada u funkciji, ali u narednom periodu planira nabavku dodatnog broja blokada za veće dizmenzije točkova.

Blokade točkova su dizajnirane tako da ne oštećuju vozilo, već isključivo da vrše blokiranje, ali ako vlasnik vozila pokrene svoj auto samoinicijativno i pored postavljene naljepnice na kojoj se upozorava da je kretanje vozila onemogućeno, KJKP “Rad” nije odgovorno za nastalu štetu.

KJKP “Rad” raspolaže sa 2.105 parking mjesta na području Kantona Sarajevo za koje ima odgovarajuća odobrenja za korištenje koja su izdata od Ministarstva saobraćaja KS.

Blokiranje točkova vrši se samo na parkinzima koji nisu regulisani automatskom naplatom i nakon opomene tek tada se pristupa postavljanju blokada na točkove. S obzirom da je najveći broj parkinga na području općina Stari Grad i Centar, blokade se najviše primjenjuju na te dvije općine.

Komentari

komentara