”Budućnost i prosperitet Bosne i Hercegovine usko su vezani uz održivo korištenje i čuvanje njenih sveukupnih prirodnih bogatstava” Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju za zaštitu biološke raznolikosti BiH za razdoblje 2015. – 2020. godine i Akcijski plan za njezino provođenje koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao ključni dokument u oblasti zaštite prirode u BiH. Istodobno, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Akcijski program za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše, koji prvi put usvajadržava u istovjetnom tekstu s entitetima u cilju poboljšanja stanja zemljišta i životnih uvjeta stanovništva. ”Budućnost i prosperitet Bosne i Hercegovine usko su vezani uz održivo korištenje i čuvanje njenih sveukupnih prirodnih bogatstava”, navodi se u strategiji za zaštitu biološke raznolikosti koja daje pravce djelovanja u oblastima upravljanja vrstama i ekosustavima, sigurnosti biološke raznovrsnosti te fer raspodjele koristi od ekosustavniih usluga i korištenja genetskih resursa. Usvajanjem programa za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše, kao ključnog instrumenta za implementaciju UN Konvencije o borbi protiv dezertiꖼ�kacije u zemljama s izuzetnim sušama i/ili dezertiꖼ�kacijom (UNCCD), Vijeće ministara BiH ispunjava međunarodnu obvezu preuzetu ratiꖼ�ciranjem ove konvencije i čini važan iskorak u pravcu približavanja ove oblasti standardima Europske unije. Program sadrži strateške smjernice i konkretne mjere koje je potrebno poduzeti protiv degradacije zemljišta u BiH i sačinjen je uz pomoć Globalnog fonda za okoliš i Programa Ujedinjenih naroda za životnu sredinu. Ove mjere odnose se na izgradnju kapaciteta i jačanje zakonodavstva, odnosno sustava upravljanja zemljištem i stvaranje političkog okvira za funkcionalno povezivanje degradacije zemljišta i suše. Među mjerama su, između ostalih, i podizanje javne svijesti i razvoja obrazovanja, odnosno obrazovnih programa, kao i znanosti, tehnologije i znanja u borbi protiv degradacije zemljišta. Pored domaćih izvora ꖼ�nanciranja za provođenje ovog programa očekuje se i međunarodna pomoć, na koju računaju sve zemlje u razvoju.

Komentari

komentara