Treća faza projekta u vezi s iskorjenjivanjem bolesti životinja u Bosni i Hercegovini koja je provedena uz finansijsku podršku Evropske unije je završena, a voditelji aktivnosti sutra će predstaviti njene rezultate.

Navode da je i ova faza projekta uspješna i da je značajna podrška razvoju veterinarskog sektora u BiH.

Osim postignutih rezultata ostvarenih dvogodišnjim radom na prezentaciji u Sarajevu bit će naglašen značaj kontrole, nadzora i iskorjenjivanja bolesti životinja, posebno zoonoza, kao bolesti zajedničkih ljudima i životinja.

”Tehnička pomoć u koordinaciji Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u BiH – Faza III” radni je naziv nastavka projekta koji je EU finansirala kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012) u iznosu od 593.530 eura.

Aktivnosti su bile usmjerene na pružanje podrške veterinarskom sektoru u BiH i efikasnu provedbu programa mjera i nadzora bjesnoće i bruceloze u BiH.

Komentari

komentara