Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u Bosni i Hercegovini prošle godine veća je za 3,2 posto u odnosu na 2015. godinu.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća lani je veća za 5,27 posto u odnosu na 2015. godinu, a proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta veća za 1,21 posto.

Proizvodnja trupaca četinara veća je za 4,72 posto, a proizvodnja trupaca lišćara 2016. godine bilježi rast od 0,11 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Lani rast proizvodnje od 2,42 posto u odnosu na 2015. godinu bilježi se i kod jamskog drveta četinara, kod ostalog dugog drveta četinara od 44,76 posto, kod prostornog drveta četinara od 6,35 posto, kod ostalog dugog drveta lišćara od 10,08 posto, kod prostornog drveta lišćara od 1,17 posto, te kod ogrijevnog drveta lišćara od 1,69 posto.

Pad proizvodnje od 15,76 posto u odnosu na 2015. godinu bilježi se kod jamskog drveta lišćara.

Što se tiče prosječne godišnje cijene šumskih sortimenata, prošle godine je zabilježen rast od 10,4 posto u odnosu na baznu 2010. godinu.

Komentari

komentara