13.3 C
Travnik
Petak, 14 lipnja, 2024
NaslovnicaBiHGdje su nestala djeca?

Gdje su nestala djeca?

Već godinama osnovne i srednje škole u BiH bilježe pad broja upisanih učenika. Samo u osnovne škole se prošle školske godine upisalo na području cijele BiH oko 7.000 učenika manje. To je prema slobodnim procjenama oko 230 razreda manje u cijeloj državi. Identična slika je i u srednjim školama gdje se upisalo 7.200 srednjoškolaca manje što je opet preko 230 razreda manje.

Ovo su podaci Ministarstva civilnih poslova BiH koje je podatke dobilo od entitetskih ministarstava i iz Distrikta Brčko, a koji su proslijeđeni Parlamentu BiH na inicijativu zastupnika Senada Šepića. Dokumentom je obuhvaćeno razdoblje u zadnjih pet godina, a podaci o broju upisanih osnovaca i srednjoškolaca pokazuju kako je u osnovne i srednje škole u 2015./2016. godini upisano 56.773 učenika manje nego u školsku 2011./2012. godinu. Ako se uzme u obzir da jedan razred broji oko 30 učenika to znači da je u zadnjih pet godina broj razreda u srednjim i osnovnim školama smanjen za oko 1800 razreda.

Osnovne škole

U podacima se navodi kako je na području cijele BiH u školskoj 2015./2016. godini upisano 288.980 učenika. U školsku 2014./2015. godinu upisano je 295.975 učenika, a u školskoj 2013./2014. 301.898 učenika. Kada je u pitanju 2012./2013. godina u BiH je u osnovne škole upisano 304.755 učenika, a u 2011./2012. 316.454 učenika. Ovo znači da je od 2011. do 2016. godine u osnovnim školama u BiH smanjen broj učenika za 27.474 učenika.

Kada je u pitanju Federacija u školsku 2015./2016. godinu upisano je 188.786 učenika, u 2014./2015. 194.343 učenika, u 2013./2014. 198.840 učenika, u 2012./2013. 199.569 učenika, a 2011./2012. 208.495 učenika. Ovo pokazuje kako je u zadnjih pet godina u Federaciji u osnovnim školama smanjen broj upisanih za 19.673 učenika. Kada su u pitanju županije najveća odstupanja su zabilježena u Zeničko-dobojskoj županiji gdje je u odnosu na 2011. godinu preko 5 tisuća manje upisanih učenika u osnovne škole, slijedi Unsko-sanska županija sa oko 4 tisuće manje učenika, Tuzlanska sa manjkom od oko 2 tisuće učenika, Srednjobosanska sa 3.500 učenika manje i Hercegovačko-neretvanska sa oko 2.000 manje učenika. Zanimljiv podatak je da je u Sarajevskoj županiji povećan broj upisanih učenika za nekoliko stotina. Kada je u pitanju Republika Srpska u školsku 2015./2016. je upisano 94.085 učenika, u 2014./2015. 95.432 učenika, u 2013./2014. 96.735 učenika, u 2012./2013. 98.828 učenika, 2011./2012. 101.222 učenika i u školsku 2010./2011. 105.163 učenika. Ovo znači da je od 2010. do sredine 2016. godine broj učenika u osnovnim školama u RS-u smanjen za 11.078 đaka.

U Distriktu Brčko su u 2015./2016. godini imali u osnovnim školama 6.109 đaka, što je za oko tisuću đaka manje u odnosu na 2010. godinu.

Srednje škole

U srednjim školama je situacija također alarmantna. U 2015./2016. godini u srednje škole u BiH upisalo se 132.144 učenika, u 2014./2015. 143.834 učenika, u 2013./2014. 156.358 učenika, u 2012./2013. 166.704 učenika i 2011./2012. 161.443 učenika. Ovo znači da je od školske 2011./2012. do prošle godine broj srednjoškolaca smanjen za 29.299 osoba.

Kada je u pitanju Federacija u školskoj 2015./2016. je upisano 86.676 učenika, u 2014./2015. 96.331 učenika, u 2013./2014. 106.056 učenika, u 2012./2013. 113.214 učenika i 2011./2012. 107.249 učenika. Ovi podaci pokazuju kako je u srednjim školama u Federaciji broj upisanih učenika u pet godina smanjen za 20.573 učenika.

Najveće smanjenje je zabilježeno u Tuzlanskoj županiji gdje je u školsku 2015./2016. upisano oko 5 tisuća manje učenika nego 2011. godine. Slijedi Zeničko-dobojska županija sa oko 4 tisuće manje učenika u srednjim školama, zatim Sarajevska sa oko 3 tisuće učenika manje i Hercegovačko-neretvanska sa oko 2 tisuće manje učenika.

U Republici Srpskoj je u 2015./2016. godini u srednje škole upisano 42.161 učenika, u 2014./2015. 43.929 učenika, u 2013./2014. 46.451 učenika, u 2012./2013. 49.490 učenika, 2011./2012. 50.326 učenika i 2010./2011. 48.662 učenika. Od 2010. do 2016. broj srednjoškolaca u RS-u je smanjen za 6.500 učenika. U Distriktu Brčko za u 2015./2016. godini je u srednje škole upisano 3.304 učenika što je za 362 učenika manje u odnosu na 2011./2012. godinu.

Uzroci

Ovi poražavajući podaci u bosanskohercegovačkim institucijama nisu još uvijek tretirani, a vlasti ove pokazatelje ne uzimaju kao nešto što je važno za budućnost BiH. Sociolozi upozoravaju kako su pad nataliteta i loša ekonomska situacija glavni uzroci zbog čega su stotine učionica ostale potpuno prazne. Upozoravaju i na to da dolazi još teže vrijeme jer BiH već godinama bilježi negativan prirodni priraštaj, a zbog pada nataliteta radikalno se smanjuje i broj upisane djece u školama.

Sociolozi upozoravaju na to da posljedice ovog trenda mogu biti višestruke i pogubne za društvo. Sa druge strane udio starije populacije u BiH je udvostručen u odnosu na ranije godine. Više od 14 posto stanovništva BiH sada je starije od 65 godina.

Na ove podatke podsjeti s vremena na vrijeme netko od zastupnika ili sindikati prosvjetnih radnika budući da se već susreću sa viškom nastavnog kadra. Pojedine lokalne zajednice koje imaju osjetan pad nataliteta pokušavaju kroz poticaje mladima popraviti sliku, no niti jedna manja lokalna zajednica u BiH nema sredstava da bi ozbiljno prišla ovome problemu. Država i entiteti uslijed svakodnevnih političkih prepucavanja i rasprave o “višim politikama” ne primjećuju da im stanovništvo stari, a škole puste. Sociolozi upozoravaju kako će, ako se ovakva situacija uskoro ne počne sustavno rješavati BiH biti dovedena u situaciju da ima pune staračke domove i prazne škole.

spot_img