Proizvodnja šumskih sortimenata u Bosni i Hercegovini u četvrtom kvartalu prošle godine manja je za 4,94 posto u odnosu na isti period 2015.

Po podacima Agencije za statistiku BiH proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća manja je za 5,99 posto, a proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta manja za 3,93 posto.

Proizvodnja trupaca četinara je manja za 5,79 posto, a proizvodnja trupaca lišćara bilježi pad od 6,32 posto. Pad proizvodnje od 16,58 posto u odnosu na četvrti kvartal 2015. bilježi se kod jamskog drveta četinara i 6,11 posto kod prostornog drveta četinara.

Pad proizvodnje također je zabilježen kod prostornog drveta lišćara od 12,32 posto, kod ostalog dugog drveta lišćara od 1,84 posto i kod ogrjevnog drveta lišćara od 2,41 posto.

Rast proizvodnje je zabilježen kod ostalog dugog drveta četinara od 124,15 posto i kod jamskog drveta lišćara od 28,59 posto.

Komentari

komentara