Od ranije je poznato da je Bosna i Hercegovina zemlja sa bogatim prirodnim resursima i značajnim industrijskim potencijalima. Ipak, u pojedinim oblastima kao što je drvoprerađivačka, bh. privrednici prelaze sa riječi na djela i maksimalno iskorištavaju ove resurse i potencijale.

Činjenica je da bh. proizvođači namještaja u proteklim godinama bilježe velike uspjehe koji se ogledaju i u izvozu na neka od najzahtjevnijih tržišta.

Kako je u razgovoru za Fokus.ba istakla Selma Bašagić, sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH), najznačajnija izvozna tržišta u posljednjih pet godina bila su: Njemačka, Hrvatska, Austrija, Češka, Slovenija, Srbija, Italija, Nizozemska i Francuska.

U 2016. godini drvna industrija je ostvarila izvoz od 1,1 milijardu KM ili 12,1% više nego 2015. godine. U strukturi izvoza namještaj je imao najveće učešće i iznosio je 448 miliona KM što je za 16,9% više nego 2015. godine.

.

“Koliki su zapravo izvozni potencijali dovoljno govore podaci o ostvarenoj vanjskotrgovinskoj razmjeni. Naime, drvna industrija je u periodu od 2011. do 2015. godine imala pozitivan trend rasta izvoza koji je u 2015. dostigao vrijednost od preko milijardu KM ili 31% više nego 2011. godine. U strukturi izvoza najveće učešće ima namještaj, oko 37%, rezana građa oko 30% i proizvodi šumarstva oko 15%. Veliki je porast izvoza proizvoda šumarstva i to pretežno ogrijevnog drveta”, istakla je Bašagić za Fokus.ba.

Bašagić dodaje da drvna industrija nije strateška grana privrede, ali bi trebala biti, jer ima vlastitu sirovinsku osnovu, dugogodišnju tradiciju, radnu snagu i izraziti suficit.

“Kompanije koje se bave proizvodnjom viših faza prerade drveta trebale bi da dobivaju adekvatne poticaje posebno za stimulisanje izvoza i zapošljavanje radne snage”, istakla je Bašagić.

S obzirom da veliki problem u kompanijama predstavlja nedostatak stručne radne snage, Bašagić ističe da je neophodno promijeniti i unaprijediti nastavne programe u srednjim školama i fakultetima, uvesti više praktične nastave, kako bi se školovali kadrovi koji će biti osposobljeni za rad u privredi.

Potrebno je i unaprijediti infrastrukutu kvaliteta na nivou Bosne i Hercegovine, a u cilju povećanja konkurentnosti drvne industrije na međunarodnom tržištu i urednog snabdijevanja sirovinom finalnih kapaciteta, neophodno je i donijeti Zakon o šumama Federacije BiH, kao i usvojiti Kriterije za utvrđivanje stepena finalizacije gotovih proizvoda Federacije BiH, vezano za prioritet u isporuci sirovine koji su usaglašeni sa Kriterijima RS.

“Promocija je jako važan segment za sve industrijske grane, bez obzira na njihovu trenutnu poziciju. U cilju unapređenja promocije, VTK BiH je 2016. godine pripremila pet promotivnih filmova o potencijalima bh. privrede, a među njima je i video o potencijalima bh. drvne industrije. Video materijal namijenjen je za prikazivanje na domaćim i inostranim sajmovima, poslovnim forumima i konferencijama, distribuciju diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta i na različitim događajima”, naglasila je Bašagić.

VTK BiH trenutno radi i na drugim aktivnostima promocije izvoza drvnog sektora.

“Bitni su nam nastupi na specijaliziranim i općim sajmovima u inozemstvu gdje se subvencionira izlaganje bh. firmi, te privredne delegacije u kojima se, između ostalog, promoviraju i izvozni proizvodi drvnog sektora. Sve navedene aktivnosti promoviraju se u domaćim i stranim medijima, a radi se i direktni marketing pozivanja potencijalnih partnera na ciljnim tržištima”, zaključila je Bašagić.

 

Komentari

komentara