JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, “Pošte Srpske” a.d. Banja Luka, “Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, JP “Pošta Srbije” Beograd i “Pošta Crne Gore” a.d. Podgorica potpisali su u Mostaru Sporazum o razmjeni otkupnih poštanskih pošiljaka – PostPak.

Riječ je o sporazumu kojim se regulišu međusobni odnosi, kriteriji i cijene razmjene otkupnih PostPak poštanskih pošiljaka između tih poštanskih operatera.

PostPak je nova usluga u regiji koja otvara granice i daje mogućnost slanja prekograničnih otkupnih pošiljaka, koje mogu sadržavati robu i dokumente, a uručuju se primatelju uz naplatu otkupnog iznosa. To je adresirana međunarodna poštanska pošiljka mase do 30 kg, za koju se pošiljatelju daje potvrda o primitku pošiljke, a uručuje se primatelju uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja.

Bitno je istaći da se poštanske pošiljke PostPak predaju uz posebnu poštansku uslugu “Otkupna pošiljka”, te se tako i posebno obilježavaju.

Cilj ovog sporazuma je, između ostalog, sprečavanje dodatnih terminalnih i tranzitnih troškova za ovu vrstu pošiljke. Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme, a sa primjenom će početi polovinom 2018. godine.

Sporazum je potpisan u okviru 21. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru na kojem su se predstavila sva tri bosanskohercegovačka poštanska operatera.

Predstavnici tri domaća poštanska operatera učestvovali su i na konferenciji “Izazovi digitalnog doba – Jesmo li spremni?” čiji je organizator Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a koja je takođe bila u sklopu privrednog mostarskog sajma, saopćeno je iz “JP BH Pošta” d.o.o.

izvor:

Komentari

komentara