Od kraja prošle godine na čelu sarajevske Kantonalne uprave za inspekcijske poslove nalazi se novi direktor Fahir Halilović, koji iza sebe ima bogato radno iskustvo u oblasti inspekcijskog nadzora. Za ovih nekoliko mjeseci već su vidljivi pozitivni pomaci u radu ove ustanove, a prema listi prioriteta rada direktora, za očekivati je da stanje na terenu bude još bolje. Posebna pažnja će se posvetiti borbi protiv nelegalne sječe šuma, kontroli i sankcioniranju nezakonitosti u oblasti ekologije, komunalija, nelegalno izgrađenih i dograđivanih objekata.

Teren

Ono na šta će se također posebno bazirati su preventivne mjere i nadzor nad zaštitom zdravlja ljudi.

Prioriteti su nam i nadzori nad sanitarno-higijenskim uvjetima u školama, školskim kantinama i vrtićima, dispanzerima za školsku djecu JU Dom zdravlja KS-a, urgentnom centru, laboratorijama i specijalističkim službama Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”,kazao je Halilović.

Direktor najavljuje i pojačane inspekcijske nadzore javnog vanlinijskog prevoza putnika, taksi-prevoza i nelegalnog kombi-prevoza. U tom smislu, ističe, organiziran je rad inspektora u dvije smjene od osam do 22 sata. Inspektori su raspoređeni u četiri inspektorska tima po dva prometna inspektora koji nadzore vrše uz asistenciju policijskih službenika.

Inzistirao sam kod Inspektorata prometne i cestovne inspekcije da prioritet u radu bude suzbijanje nelegalnog taksi-prijevoza. Definirali smo nove metode i modalitete efikasnog i efektivnog sprečavanja, otkrivanja i sankcioniranja rada nelegalnih taksista, tako da smo u siječnju 2018. postigli i najbolje rezultate kada je iz prometa potpuno isključen značajan broj nelegalnih taksista. S obzirom na to da je u postupcima suzbijanja nelegalnog taksi-prevoza uočeno da isti vrlo često djeluju organizirano, te da su mnogi od njih povratnici u vršenju nezakonitih radnji nelegalnog taksi-prevoza, pozivam sve legalne taksiste kao i građane koji uoče kretanje nelegalnih taksista da ih odmah prijave telefonom ili na našu e-mail adresu i obećavam da će inspektori odmah izlaziti na teren i sankcionirati ove nezakonite radnje, naglasio je Halilović.

On ističe da su u prethodnom periodu postignuti i značajni rezultati kada je u pitanju suzbijanje nelegalne ulične prodaje.

Rezultati se konkretno manifestuju u oduzetim robama i proizvodima od tzv. uličnih prodavača, uključujući i oduzimanje akciznih roba, odnosno cigareta i rezanog duhana,naveo je Halilović. Prema njegovim riječima, u KUIP-u trenutno ima 124 zaposlenih, od kojih je 97 inspektora.

Interna kontrola

Po sistematizaciji radnih mjesta, previđeno je 205 zaposlenih, što znači da je popunjenost nešto više od 60 posto, što je nedovoljno.

Ni u jednom od inspektorata nije izvršena popunjenost prema sistematizaciji, a najveći problem u Inspektoratu su sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, gdje od sistematizacijom predviđena 23 mjesta, imamo popunjenost od 12 mjesta uključujući i glavnog inspektora. Sektor za internu kontrolu nije uopće popunjen, a predviđeno je da, osim pomoćnika direktora, imaju i dva stručna savjetnika. Prema analizama, mogu reći da je gotovo pa nezamislivo efikasno funkcioniranje jednog ovakvog kompleksnog kontrolnog tijela bez popunjavanja ovog sektora. Zbog toga sam tražio od Vlade KS-a suglasnost za popunjavanje ovih radnih mjesta, kazao je Halilović.

izvor:

Komentari

komentara