Vodostaj Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton – priopćeno je iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Visina vodostaja izmjerena jutros u 8 sati na vodomjernim stanicama u Bosanskom Brodu iznosila je 511 cm, što je pripremno stanje, Bosanskom Šamcu 373 cm te Orašju 598 cm.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,58 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je niži za 9 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,6 m3/s.

Što se tiče intervencija vatrogasaca, FUCZ-e navodi između ostalog da je Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica imala intervenciju u naselju Perin Han-Vrace, odakle su građani uputili poziv da je primjećeno pucanje lokalnog puta, koji narušava sigurnost jedne porodične kuće.

Gradske strukture upućene su na lice mjesta i vrše obilazak terena.

Profesionalna vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Rudnik, MZ-e Bila, gdje je gorjelo nisko rastinje i visoka šuma.

Požar je ugašen, ali su vatrogasci morali ponovo intervenirali na istom lokalitetu uslijed jakog vjetra gdje je došlo do ponovnog zapaljenja i širenja požara.

izvor:

Komentari

komentara